Marimo

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร

Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร

คะแนนโหวต เฉลี่ย 3.5 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน 1-26

เข้าชม 527

สถานะ จบแล้ว

เครดิต SOULCEIETY

หมวดหมู่ ซับไทย

เรื่องย่อ แคลร์ เด็กสาวหนึ่งในองค์การล่าปิศาจทางตะวันตก ผู้ซึ่งมีปิศาจอยู่ในตัว ถือเป็นครึ่งคนครึ่งปิศาจที่มีหน้าที่ปราบปรามปิศาจร้ายเพื่อปกป้องมนุษย์ บุคคลทั่วไปเรียกพวกเธอว่า “เคลย์มอร์” เนื่องจากดาบขนาดใหญ่ที่ใช้เป็นอาวุธฆ่าฟันปิศาจนั่นเอง และเคลย์มอร์ทุกคนมีจุดเด่น คือ สีของเส้นผมและลูกตาเป็นสีเงินบ่งบอกถึงพลังปิศาจที่ซ่อนอยู่ในตัว ซึ่งเป็นที่มา ฉายาของพวกเธอ “แม่มดตาสีเงิน”

ตอนของ "Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร"
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 01 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 02 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 03 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 04 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 05 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 06 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 07 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 08 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 09 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 10 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 11 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 12 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 13 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 14 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 15 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 16 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 17 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 18 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 19 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 20 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 21 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 22 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 23 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 24 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 25 ซับไทย
Claymore อสูรสาวพิฆาตมาร ตอนที่ 26 ซับไทย