Marimo

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน

Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน

คะแนนโหวต เฉลี่ย 3.4 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน 1-98

เข้าชม 106341

สถานะ กำลังฉาย

เครดิต

หมวดหมู่ พากย์ไทย

ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้แอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง แต่ว่าเรื่องราวที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้น ความลับบางอย่างได้ถูกเปิดเผย เป็นเหตุให้ถังซานจบชีวิตของตนเองลงที่หุบเหวมรณะ...และนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ถังซานได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง ที่เรียกว่า"Soul Land" ดินแดนแห่งพลังวิญญาณ ซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีเวทมนตร์ ไม่มีวิชาการต่อสู้ แต่กลับมีพลังแห่งจิตวิญญาณที่น่าประหลาด โดยในโลกนี้ผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังวิญญาณ ถังซานจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ต่อไปอย่างไร การผจญภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว.....

ตอนของ "Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน"
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 60 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 61 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 62 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 63 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 64 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 65 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 66 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 67 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 68 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 69 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 70 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 71 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 72 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 73 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 74 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 75 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 76 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 77 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 78 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 79 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 80 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 81 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 82 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 83 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 84 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 85 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 86 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 87 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 88 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 89 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 90 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 91 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 92 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 93 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 94 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 95 พากย์ไทย
Douluo Dalu ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ตอนที่ 96 พากย์ไทย