Marimo

Ojamajo Doremi แม่มดน้อยโดเรมี ภาค 1-4

Ojamajo Doremi แม่มดน้อยโดเรมี ภาค 1-4

คะแนนโหวต เฉลี่ย 3.7 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน 1-125

เข้าชม 10127

สถานะ จบแล้ว

เครดิต

หมวดหมู่ พากย์ไทย

เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ ฮารุคาเซะ โดเรมี ได้ไปร้านบ้านเวทมนตร์ แล้วได้ล่วงรู้ถึงตัวจริงของมากิฮาตายามะ ริกะ หรือ มาโจริก้าเจ้าของร้านบ้านเวทมนตร์ ทำให้มาโจริก้ากลายเป็นกบแม่มด โดเรมีจึงต้องกลายเป็นแม่มดฝึกหัดเพื่อทำให้มาโจริก้ากลับร่างเดิมให้ได้

ตอนของ "Ojamajo Doremi แม่มดน้อยโดเรมี ภาค 1-4"
Ojamajo Doremi ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.1-1
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.1-2
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.1-3
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.1-4
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.1-5
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.1-6
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.1-7
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.1-8
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.1-9
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.2-1
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.2-2
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.2-3
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.2-4
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.2-5
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.2-6
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.2-7
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.2-8
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.2-9
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.3-2
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.3-3
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.3-4
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.3-5
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.3-6
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS2 Vol.3-7
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.1-1
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.1-2
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.1-3
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.1-4
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.1-5
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.1-6
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.1-7
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.1-8
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.1-9
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.2-1
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.2-2
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.2-3
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.2-4
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.2-5
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.2-6
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.2-7
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.2-8
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.2-9
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.3-1
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.3-2
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.3-3
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.3-4
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.3-5
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.3-6
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS3 Vol.3-7
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.1-1
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.1-2
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.1-3
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.1-4
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.1-5
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.1-6
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.1-7
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.1-8
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.1-9
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.2-1
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.2-2
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.2-3
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.2-4
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.2-5
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.2-6
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.2-7
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.2-8
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.2-9
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.3-1
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.3-2
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.3-3
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.3-4
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.3-5
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.3-6
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.3-7
Ojamajo Doremi แม่มดน้อยจอมยุ่งโดเรมี SS4 Vol.3-8