Marimo

Supreme God Emperor จักรพรรดิเทพสูงสุด

Supreme God Emperor จักรพรรดิเทพสูงสุด

คะแนนโหวต เฉลี่ย 3.1 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน 1-53

เข้าชม 10210

สถานะ กำลังฉาย

เครดิต Ruo Hong Culture

หมวดหมู่ ซับไทย

กลับบ้านมู่หยุนรู้ว่าเขาจะแต่งงานกับนางสาวฉินฉินเหมิงเหยา Wu Shang Shen Di ฉินเหมิงเหยาหนาวและเป็นพิษ แต่ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้จนกว่าเขาจะอายุ 20 ปี การแต่งงานเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตระกูลฉินเท่านั้น อย่างไรก็ตามภายใต้การชักชวนของมู่หลินเฉินมู่หยุนเห็นด้วยกับปัญหาครอบครัวนี้เกี่ยวกับเงื่อนไขการเล่นแร่แปรธาตุ

ตอนของ "Supreme God Emperor จักรพรรดิเทพสูงสุด"
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 01 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 02 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 03 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 04 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 05 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 06 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 07 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 08 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 09 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 10 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 11 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 12 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 13 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 14 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 15 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 16 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 17 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 18 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 19 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 20 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 21 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 22 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 23 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 24 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 25 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 26 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 27 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 28 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 29 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 30 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 31 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 32 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 33 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 34 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 35 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 36 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 37 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 38 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 39 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 40 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 41 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 42 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 43 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 44 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 45 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 46 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 47 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 48 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 49 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 50 ซับไทย
Supreme God Emperor (Wu Shang Shen Di) จักรพรรดิเทพสูงสุด ตอนที่ 51 ซับไทย