Marimo

Yu-Gi-Oh! 5D ยูกิโอไฟท์ดี

Yu-Gi-Oh! 5D ยูกิโอไฟท์ดี

คะแนนโหวต เฉลี่ย 3.0 ดาว จากผู้โหวตทั้งหมด

ตอน 1-154

เข้าชม 2638

สถานะ จบแล้ว

เครดิต Gallop

หมวดหมู่ พากย์ไทย

เมื่อ 6 เดือนก่อน ณ แซทเทิลไลท์ เกาะเล็กๆ ที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของชนชั้นแรงงาน และผู้ที่ถูกทอดทิ้งจากเมืองนีโด โดมิโนะซิตี้ (หรือเมืองหลวง) ฟุโด ยูเซย์ ได้โดน แจ็ค แอทลาส ขโมย Stardust Dragon และดีวิลของเขา แล้วหลบหนีไปยังนีโอ
โดมิโนะซิตี้ ยูเซย์จึงคิดจะนำ Stardust Dragon กลับคืนมา หลังจากที่ยูเซย์ได้หลบหนีไปยังนีโอ โดมิโนะซิตี้สำเร็จ และดวลกับแจ็ค ทำให้เขาได้รู้เรื่องของมังกรแดง และเรื่องเกี่ยวกับ Signer บุคคลที่ได้รับเลือกโดยมังกรแดง 5 คน
ซึ่งจะมีตราอัขระมังกรอยู่บนแขนขวา และมีมังกรประจำตัวคนละตัว (ซึ่งตรงกับคำว่า 5D's ซึ่งเป็นคำย่อของคำว่า 5 Dragons) มังกรทั้งห้าอันเป็นมอนส์เตอร์ประจำตัวของ Signer ได้แก่ Stardust Dragon, Red Demons Dragon, , Black Rose Dragon, Black Winged Dragon และ Acient Fairy Dragon

ตอนของ "Yu-Gi-Oh! 5D ยูกิโอไฟท์ดี"
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 01 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 02 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 03 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 04 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 05 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 06 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 07 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 08 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 09 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 10 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 11 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 12 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 13 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 14 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 15 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 16 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 17 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 18 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 19 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 20 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 21 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 22 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 23 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 24 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 25 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 26 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 27 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 28 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 29 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 30 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 31 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 32 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 33 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 34 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 35 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 36 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 37 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 38 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 39 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 40 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 41 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 42 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 43 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 44 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 45 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 46 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 47 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 48 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 49 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 50 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 51 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 52 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 53 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 54 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 55 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 56 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 57 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 58 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 59 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 60 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 61 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 62 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 63 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 1 ตอนที่ 64 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 065 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 066 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 067 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 068 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 069 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 070 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 071 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 072 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 073 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 074 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 075 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 076 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 077 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 078 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 079 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 080 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 081 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 082 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 083 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 084 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 085 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 086 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 087 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 088 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 089 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 090 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 091 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 092 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 093 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 094 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 095 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 096 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 097 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 098 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 099 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 100 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 102 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 103 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 104 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 105 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 106 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 107 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 108 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 110 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 111 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 112 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 113 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 114 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 115 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 116 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 117 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 118 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 119 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 120 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 121 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 122 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 123 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 124 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 125 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 126 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 127 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 128 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 129 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 130 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 131 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 132 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 133 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 134 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 135 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 136 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 137 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 138 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 139 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 140 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 141 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 142 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 143 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 144 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 145 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 146 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 147 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 148 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 149 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 150 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 151 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 152 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 153 พากย์ไทย
Yu-Gi-Oh! 5Ds Season 2 ตอนที่ 154 พากย์ไทย